Estructura eeconòmica i relacions laborals a la República Catalana

El moviment d’alliberament nacional, com ja ens va ensenyar Erich Fromm per a tots els moviments d’alliberament, presenta dues cares: El trencament amb la dependència (pròpiament l’alliberament) i la construcció d’unes noves regles de joc, més lliures, més justes, més fraternes.

Les dues cares de la llibertat

En el nostre cas, els motius pel trencament amb la dependència de l’estat espanyol són obvis. D’entrada la nació espanyola ens menysprea, fins al punt de considerar-nos un enemic, i només ens «suporta» per l’honor de posseir-nos i per l’espoli a què ens sotmet. Això va acompanyat de la intromissió constant en el nostre funcionament intern i la reducció de l’autonomia política a una descentralització administrativa, quan no de l’agressió directa, sigui policíaca, sigui judicial. Això ens converteix en minoria nacional oprimida per un estat hostil que té el dret a l’autodeterminació com a camí cap a l’alliberament.

Però això només n’és una cara, com hem vist abans. Cal construir unes regles de joc que superin les grans esquerdes socials que patim, perquè tothom puguem viure molt millor: major cohesió social, major realització personal, major projecció nacional. I un àmbit clau en això és l’economia. Hem de començar a dissenyar quin model econòmic volem, a quines activitats econòmiques donem preferència, quines formes d’empresa impulsem, quins recursos energètics explotem, quines sobiranies exercim. I, ja aterrant en el camp de les relacions laborals, quin pacte treball/capital plantegem: quina participació en la governança, quin tipus de contractació, quines condicions laborals… N’hem de parlar.

Doncs de tot això en parlarem el proper dijous 12 de maig a dos quarts de set del vespre a la sala d’actes del MAC (carrer Sant Martí, 88). Tindrem amb nosaltres dues persones que ens sabran aportar idees valuoses per anar dissenyant el nou marc econòmic de la República Catalana: el Marc Sallas, de la Intersindical, i l’Àlex de Azuaje, d’Anem x Feina.

Tothom hi és convidat.

Secretariat de l’AT